Tingimused

  • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
  • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
  • Üleandmine on alates kell 12:00 ning tagastus järgmisel päeval kuni kell 12:00. Võimalusel oleme paindlikud!
  • Kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti, siis tooted antakse üle ning tagastatakse Niidu 10 Raasiku
  • Broneering jõustub peale käsiraha tasumist (1 päev / 20 EUR). Broneeringu tühistamisel vähem kui kaks nädalat enne broneeringu kuupäeva käsiraha ei tagastata.
  • Tagatisraha 100€ tasutakse kohapeal enne haagise üleandmist ning see fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktis. Kui haagise tagastamisel ei fikseerita puudusi, siis tagastatakse tagatisraha täies mahus.
  • Tünn, saun ja haagised tuleb tagastada puhtalt. Kui tagastatav ese vajab suuremamahulist välipesu, siis arvestatakse tagatisrahast maha 10 eur. Kui saun vajab seest suuremat puhastust (pori, tuhk, jms), siis arvestatakse tagatisrahast maha puhastusele kuluv summa.
  • Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
  • Tünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset. Liikuvad esemed võivad neid kahjustada. Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses: Näiteks ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.