Tingimused

  • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
  • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
  • Üleandmine on alates kell 12:00 ning tagastus järgmisel päeval kuni kell 12:00. Võimalusel oleme paindlikud!
  • Kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti, siis tooted antakse üle ning tagastatakse Niidu 10 Raasiku
  • Tagatisraha on 20 eur.
  • Tünn, saun ja haagised tuleb tagastada puhtalt. Kui tagastatav ese vajab suuremamahulist väli- või sisepesu, siis arvestatakse tagatisrahast maha 20 eur.
  • Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
  • Tünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset. Liikuvad esemed võivad neid kahjustada. Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses: Näiteks ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.